KoopLater

KoopLater programma, “Woon Nu, Koop Later”:

Wat houdt “Woon Nu, Koop Later” in?

Wij snappen als geen ander dat het frustrerend is als je graag een woning wilt kopen maar de bank zegt “je bent te arm” voor het verkrijgen van een hypotheek. Velen zoeken dan de weg richting een sociale huurwoning, maar daar krijg je weer te horen “je bent te rijk”. Wat dan? Langer thuis blijven wonen of particuliere huursector zijn dan nog als opties over. Met de wetenschap dat een hypotheeklast lager is dan de huur van een particuliere verhuurder die jou wel toelaat, bestaat er veel onbegrip in de woningmarkt. Al met al heeft deze situatie ons enkele jaren geleden doen besluiten om de doelgroep die tussen wal en schip belandt een goede oplossing te bieden, resulterend in het ontstaan van ons uniek KoopLater woonprogramma.

Als ‘KoLat-er’ geniet je van de meeste voordelen zoals in een koopsituatie zich voordoen. Zo wordt de koop en koopsom van de ‘KoopLater’ woning vooraf met jou contractueel vastgelegd. Dus direct duidelijkheid en zekerheid rondom je (toekomstige) koopinvestering. Is de woning klaar en nog niet notarieel geleverd, mag je toch alvast in je ‘toekomstige’ koopwoning gaan wonen en genieten. Kortom, de ‘KoLat’-periode vangt aan. Uiteraard worden alle afspraken, welke gedurende de KoLat-periode gelden, vastgelegd in een aparte overeenkomst.

KoopLater programma

Ook gedurende de KoLat-periode stimuleren wij je koopsnelheid. Want vindt de notariële levering van je KoopLater woning plaats binnen de afgesproken KoLat-periode, dan wordt je beloond met het feit dat een deel van je betaalde maandelijkse ‘KoLat-last’ retour ontvangt welke bij de notaris wordt verrekend met de reeds vastgelegde koopsom. Hiermee daalt maandelijks eveneens je benodigde hypotheeksom waardoor verkrijging van een hypotheek sneller wordt bereikt.

Dat is nog niet alles! Eventuele waardeontwikkeling, ontstaan gedurende het wonen, zijn ook nog voor jou! Immers de koopsom is reeds contractueel vastgelegd voorafgaand aan de KoLat-periode.

Uiteraard geniet je daadwerkelijk van alle KoLat-voordelen indien je overgaat tot notariële afname van de woning binnen de afgesproken KoLat-periode.

Scroll naar boven